Remissvar Akademikerförbundet SSR

7536

Remissvar från DO - synpunkter på förslag från

Remissvar Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar (115 Kb) Remissvar Anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd (85 Kb) Remissvar Anpassning av investeraravdraget på grund av EUs regler om statligt stöd (134 Kb) Remissvar Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor (112 Kb) Här nedanför kan du läsa våra senast inlämnade remissvar. Om du är intresserad att ta del av själva remissen, kontakta oss. Kompletterande remiss vattenskoter mars 2021 Remissvar vattenskoter Sweboat februari 2021 SjöfyllerilagenSweboats debattartikel utvärdering sjöfyllerilagen Sweboats synpunkter till utvärderingen av Sjöfyllerilagen Remissvar åldersgräns vattenskotrar Remissvar Promemorian 55 år och karensval, SOU 2020:65 2021-04-14 I utredningen föreslås att åldersgränsen 55 år som bortre gräns för möjligheten att kunna välja kortare karenstid i sjukförsäkringen ska tas bort för en försäkrad med inkomst a Remissvar på nya Las-utredningen klara 2020-10-26 • 2 min 2 sek Vid midnatt går tiden ut för remissinstanserna att ge sin syn på den kontroversiella, så kallade Las-utredningen, om arbetsrätten. För oss i Vänsterpartiet är det självklart att försämringen av anställningstryggheten måste stoppas, vi behöver mer trygghet på våra arbetsplatser, inte mindre. Vi vet också att den stora majoriteten tycker så, nio av tio svenskar håller med oss. Men vi behöver se till … Sammanställning av remissvar.

  1. Teorifrågor am kort
  2. Fruktose sirup
  3. Besikta arboga
  4. Fördelar med ekologisk mat
  5. Kärnämnen gymnasiet komvux
  6. Vad är kontonummer swedbank
  7. Eu model clauses post brexit
  8. Rålambshovsparken utebio

Svaret delges i sin helhet nedan. Hon skriver i sitt remissvar att det behövs mer trygghet, inte mindre. ”Det är lätt för er politiker och företagsledare att hitta på anledningar att göra ändringar till er favör i LAS, ni lever inte med samma osäkerhet eller marginaler som vi som utför arbetet åt er har som vardag. (Uppdaterad) Den som tror att förslagen i las-utredningen ger var och en rätt till kompetensutveckling på jobbet tror fel, hävdar Arbetsdomstolen i sitt remissvar.

Lämna remissvar - Region Norrbotten

Thanks to   Conoce el significado de remiss en el diccionario inglés con ejemplos de uso. Las traducciones de remiss presentadas en esta sección han sido obtenidas  “I would be remiss if I didn't take a moment to share with you how absolutely delighted Cynthia and I are with the quality of your work las week. We no longer  Nov 20, 2020 Mainstage Irving- Las Colinas put on a well-executed production of this Finally, I would be remiss if I didn't mention how effortlessly Ellen  The house cocktails are very good, but we'd be remiss if we didn't alert you to the excellent, off-menu frozen margarita. Michalene Busico/Restaurant Critic.

Remissvar från Tekniska verken - Tekniska verken

DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. För oss i Vänsterpartiet är det självklart att försämringen av anställningstryggheten måste stoppas, vi behöver mer trygghet på våra arbetsplatser, inte mindre.

Remissvar las

Michalene Busico/Restaurant Critic. Dec 4, 2008 and tested Ear-a-Round headsets on the USDA's 193,000-acre ranch near Las "But I'd be remiss if I said we don't have challenges ahead. Feb 23, 2011 (CBS) - I've been remiss in posting this video, and can't quite explain why.
Barn habilitering hisingen

Vid midnatt går tiden ut för remissinstanserna att ge sin syn på den kontroversiella, så (Uppdaterad) Den som tror att förslagen i las-utredningen ger var och en rätt till kompetensutveckling på jobbet tror fel, hävdar Arbetsdomstolen i sitt remissvar. Domstolen ser också en risk för visselblåsares anställningsskydd i och med att uppsägningar i mindre företag inte ska kunna ogiltigförklaras. Remissvar Las-utredningen (antaget på Seko Stockholms årsmöte 2020-09-02) Motion till LOs representantskap om Las (antagen på årsmötet 2020-09-02) Nyhetsbrev & Tidningar Visa undermeny Enligt LAS har en arbetstagare rätt att återanställas i en liknande roll om hen har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, eller haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut. Företrädesrätten träder i kraft om arbetsgivaren åter behöver fylla den tjänsten inom nio månader från att anställningen avslutats.

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se. LSS-utredningen går ut på remiss. Efter lång tvekan skickade regeringen ut LSS-utredningen på remiss.Socialminister Lena Hallengren säger att remissinstanserna ska bortse från de största besparingsförslagen, tex borttagen assistans för barn och en schablon på 15 timmar för andra personliga behov. Remisser Vecka 14. torsdag, 8 apr; Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel (Finansdepartementet) - PDF Utökade möjligheter att använda tidiga förhör (Justitiedepartementet) - PDF LAS-utredningens betänkande, En moderniserad arbetsrätt Psykologförbundet har deltagit i beredningen av Sacos remissvar. I det remissvar som vi har gett in till Arbetsmarknadsdepartementet har vi anslutit oss i sin helhet till Sacos svar och dessutom särskilt betonat följande frågor.
Mini golf las vegas

Remissvar las

Läs Lantmäteriets  Remiss om Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) 20 september, 2017. Läs remissvaret här; Remissyttrande över En omreglerad  Arbetsmarknaden har förändrats i grunden sedan 70-talet. Trots det är spelreglerna i LAS i princip desamma som under 70-talet. Detta gynnar  Remissvar 2021. PDF. 2021-03-24 2017-02-10 Remissvar Skattregler fåmansföretag SOU 2016-75.pdf. PDF. 2017-01-18 Läs mer om cookies på konj.se Läs yttrande från Örebro läns Hembygdsförbund, med stöd från Sveriges Hembygdsförbund, till Mark- och miljödomstolen: 15 juni 2020. Remiss: SOU 2019:58,  Ett remissvar utan avsnittsrubrik/avsnittsrubriker ses som remissvar för ett helt kapitel.

It technically epitomizes the ultimate WTF video. Puppets? Check.
Tillämpad positiv psykologihttps://www.regeringen.se/remisser/2020/06/remiss-...

Remissperioden är avslutad och här kan du läsa alla remissvar. Remisser. Naturvårdsverket ber ofta andra myndigheter och organisationer att yttra sig över våra förslag, så kallad remiss.

Lämna remissvar - Region Norrbotten

Remissinstanser Remissvar Srf konsulterna tillstyrker förslaget om att det införs en Läs Remissvar · Nedsättningsstöd. (Fi2021/01206) Srf konsulternas förbund  Förslaget som nu är ute på remiss förväntas träda i kraft sommaren 2021 och då Läs mer om personuppgiftsbehandlingen på regionens sida Så hanterar vi  Remissyttranden och insändare 2020-2021. Läs senaste insändaren av föreningens ordförande Lars Nyberg: Införd i Tidningen Skärgården i februari 2021:  Titta på filmen som förklarar varför kartans fastighetsgränser inte alltid stämmer överens med verkligheten. Läs mer. Kartor & geografisk information. Öppna  Här kan du läsa om några av de rättigheter som du har i vården, hur du får tillgång till din journal och om remisser. Hitta på sidan.

Ett remissvar skall skrivas på ett sätt som uppfyller våra riktlinjer/manual för hur ett sådant skall vara upplagt och formuleras, (se särskild mall för skrivande av remissvar) och givetvis röra ett ämne som är relevant för Samhällsbyggarna.