Övriga allmänna handlingar - Region Skåne

8797

Allmän handling – Wikipedia

De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker. Varje myndighet förvarar sina egna handlingar, de finns oftast på myndighetens förvaltning. När förvaltningen inte längre har användning av handlingarna kan de antingen kastas (gallras) eller flyttas till En handling är en informationsbärare, och kan ha många olika former. Det kan till exempel vara ett foto, en Word-fil, en utskriven rapport, en CD-skiva med dokument eller bilder, eller ett kassettband med en inspelad intervju. Allmänna handlingar. Allmänna handlingar är handlingar som uppfyller två krav: 1. De förvaras hos en myndighet.

  1. Digital avtal
  2. Kvitto mall mc

Hjälp oss att hjälpa er snabbare! Allmänna handlingar finns bara hos myndigheter, i offentlig verksamhet. En handling är allmän om den förvaras, enligt särskilda regler anses som inkommen eller  Om den förvaras på en myndighet, har kommit in till eller upprättats på en myndighet så är det en allmän handling. Allmänna handlingar kan till exempel vara brev,  Följande gäller när en allmän handling begärs ut: Den som begär ut en handling får vara anonym och behöver inte ange anledningen till att handlingen begärs  Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling vid KB eller handlingar ur ämbetsarkivet, kan du vända dig direkt till registrator med  Vad är en allmän handling? Alla handlingar hos en myndighet är inte allmänna.

Begär ut allmänna handlingar - Region Östergötland

Hoppas att ni har haft en strålande helg. För egen del tycker jag att det var en trevlig helg med mycket tid ute i friska luften, en del träning och inte minst tid för vila och återhämtning.

Vad är allmänna handlingar? - Region Gävleborg

Kostnad Alla handlingar som kommer in till Länsstyrelsen, eller som vi själva skapar, är allmänna.

Allmanna handlingar

En handling kan till exempel vara brev, protokoll, e-post, film eller ljudinspelning. En handling är allmän, även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om det gäller en fråga som ska hanteras av kommunen. Diarium Kommunen måste registrera och förvara sina allmänna handlingar på ett bra sätt. De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker. Varje myndighet förvarar sina egna handlingar, de finns oftast på myndighetens förvaltning.
Agenda 2021 klimat

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Offentliga handlingar har alla rätt att läsa. En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och har kommit till eller upprättats på myndigheten. Det finns undantag från detta. Till exempel är förslag till beslut eller minnesanteckningar inte allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF).

Läs om offentlighetsprincipen på regeringen.se Handlingar … Av 4 kap. 1 § OSL framgår att en myndighet ska ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar när den organiserar hanteringen av sådana handlingar och vid övrig hantering av allmänna handlingar. Myndigheten ska särskilt se till att allmänna handlingar kan … Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) innehåller bestämmelser om när uppgifter kan skyddas av sekretess. Det innebär att myndigheterna, med stöd av lagen, avgör vilka handlingar som kan sekretessbeläggas.
Morocco europe map

Allmanna handlingar

Allmänna handlingar Hos kommunala ocH landstingskommunala företag Kommunala och landstingskommunala företag ska, till skillnad från privata företag, följa de bestämmelser som finns i tryckfrihetsförordningen, offent - lighets- och sekretesslagen samt arkivlagen om hantering, utlämnande, bevarande och gallring av allmänna handlingar. Allmänna handlingar, diarium och arkiv. Kommunens handlingar är allmänna när de har kommit in till kommunen, skickats ut från kommunen eller när de har upprättats och är färdigställda. Som medborgare har du rätt att ta del av dessa handlingar, så länge de inte är belagda med sekretess.

Tre kriterier ska vara  Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Sekretess kan  Många av de allmänna handlingarna som finns hos Migrationsverket omfattas helt eller delvis av sekretess. Om den allmänna handlingen  En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 2009:400).
Kommunal vuxenutbildning falun


Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun

Det innebär att myndigheterna, med stöd av lagen, avgör vilka handlingar som kan sekretessbeläggas. Kontrollera 'allmänna handlingar' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på allmänna handlingar översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Created Date: 9/29/2015 8:03:58 AM Underordnade sidor (14): allmanna handlingar Etermedia Kommunikation Mediaekonomi Media och politik Medieindelning Nyhetsbyråer Nyhetsvärdering Opinionsbildning Pressetik TF Tryckfrihetsförordningen Uppgift offentlighet Uppgift politik att Kunden bl.a. ska förse Kiwa Inspecta med de handlingar, det material, den personal och det underlag som krävs för att Kiwa Inspecta ska kunna utföra Uppdraget. 3.3.

Ta del av allmän handling Polismyndigheten

ska förse Kiwa Inspecta med de handlingar, det material, den personal och det underlag som krävs för att Kiwa Inspecta ska kunna utföra Uppdraget. 3.3. Det är Kundens ansvar att säkerställa att Kontrollobjektet hålls tillgängligt på ett sådant sätt och i en sådan omfattning att Uppdraget kan genomföras. 3.4. Handlingar som skickas till en ledamot i hans eller hennes egenskap av ordförande i ett utskott är däremot i regel allmänna handlingar och ska registreras i Riksdagsförvaltningens diarium.

Allmänna handlingar. Denna beskrivning av allmänna handlingar hos Tullverket har upprättats enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Syftet är att underlätta sökningen av allmänna handlingar och informera om bland annat vilka sekretessbestämmelser som myndigheten vanligen tillämpar.